Seo-Services

Napisane przez :

Kamil Roman

Kamil Roman

Kategoria :

Social media :

W planowaniu biznesu  używa się wielu metodologii i schematów. Najpopularniejsze z nich to analiza SWOT (w tłumaczeniu na język polski, skrót od: silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) a także mająca ocenić cel – analiza SMART (w tłumaczeniu na język polski, skrót od: konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny, określony w czasie).

Warto je wykorzystać przy planowaniu strategii SEO.

Analiza SWOT

Warto przeanalizować swoją pozycję na rynku oraz punkt docelowych działań. Przeprowadzając analizę SWOT otrzymasz informację bardzo przydatne w pracy.

Przedstawiony wykres pokazuje, że nasze silne i słabe strony wynikają zazwyczaj ze źródeł wewnętrznych (strona, zasoby biznesowe, operacje biznesowe). Szanse i zagrożenia natomiast pochodzą z zewnątrz (konkurencja).

Analiza SWOT

Wykonanie analizy SWOT przed stworzeniem strategii SEO wymaga przeprowadzenia oceny własnej witryny, stron konkurencji oraz słów kluczowych. Pozwala określić obszary gdzie należy wprowadzić zmiany. Definiuje cele i priorytety przedsiębiorstwa.

Na jakie pytania musimy sobie odpowiedzieć tworząc analizę SWOT?

Określenie silnych stron:

 • Jakie źródła ruchu przynoszą Ci największy zysk?
 • Dzięki którym projektom, partnerstwom przyspieszasz realizację celów?
 • Które sekcje  witryny i treści mają największy współczynnik konwersji?
 • Jakie wcześniej wprowadzone zmiany doprowadziły do pozytywnych efektów?

Określenie słabych stron:

 • Jakie treści generują mały ruch na stronie?
 • Które wprowadzone zmiany nie dały oczekiwanych rezultatów?
 • Jakie źródła ruchu sieciowego nie nakierowują klientów w takiej liczbie jak oczekiwano?
 • Jakie projekty nie są w 100% wykorzystywane?

Określenie szans polega na sprawdzeniu obszarów w przedsiębiorstwie, działających dobrze,  które da się jeszcze rozszerzyć. Warto też przebadać nowe możliwości.

 • Które planowane projekty ale jeszcze nie zrealizowane  mogą mieć pozytywny wpływ na Twoją działalność?
 • Które źródła ruchu sieciowego warto dalej rozwijać aby osiągnąć jeszcze większy zysk?
 • Które słabe strony można łatwo poprawić?
 • Jaki zmiany wprowadzone na stronie miały na nią pozytywny wpływ? Czy można je zastosować w innych obszarach przedsiębiorstwa, aby osiągnąć większy zysk.
 • Jakie nowe rynki i treści można rozwinąć?
 • Jakie treści lub linki nie zostały wykorzystane w 100%
 • Jakie zewnętrzne platformy np. social media można wykorzystać aby zdobyć zainteresowanie klienta.

Określenie zagrożeń jest najtrudniejsze. Należy uczciwie określić swoje słabości i zalety konkurencji.

 • Którzy konkurenci osiągnęli sukces w obszarach w których Ty zidentyfikowałeś wady?
 • Jakie zmiany w zachowaniu klientów mogą mieć dramatyczny wpływ na Twoją witrynę, firmę? (Np. odpowiedz sobie na pytanie co by się stało z Twoją działalnością gdyby internauci przestali korzystać z wyszukiwarek)
 • Kto z konkurencji osiągnął największy sukces w obszarze, którym działasz. Jak udało im się to osiągnąć? Jakie posiadacie wspólne punkty?

 

Rozpoczynając nowy projekt należy określić też konkretne cele – SMART.

Miarodajne założenia są niezbędne do dobrego zarządzania. Nie da się zarządzać czymś, czego nie da się konkretnie określić, zmierzyć. Specjaliści SEO powinni pomóc swoim klientom w podjęciu decyzji dotyczącej celu. Czy będzie to pierwsza pozycja rankingowa na dane słowo kluczowe, ogólnie większa liczba wejść czy zwiększenie konwersji sprzedaży.  

Bądź ambitny ale wybieraj tylko cele osiągalne, mogące zostać osiągnięte przy użyciu dostępnych środków.  Za realistyczny cel możemy uznać np. zdobycie pierwszego miejsca na najbardziej konkurencyjnej frazie. Jednak do tego mogą być potrzebne środki, w ilości przewyższającej nasze obecne zasoby.

Rozłożenie celów w czasie to ostatni z segmentów – SMART. Ważne aby ustalić sobie termin, realizować oczekiwania i korygować wybrany kurs.

Przykład postawionego celu według metodologii SMART:

“Zwiększenie ruchu sieciowego o 40% dla frazy kredyty w ciągu 12 miesięcy” 

Widzimy tu konkretnie postawiony cel, określony termin realizacji pozwalający śledzić postępy. Przedsiębiorstwo może obserwować udział w rynku, wykorzystywane zasoby jednocześnie upewniając się w przekonaniu, że postawiony cel jest realistyczny i osiągalny.

Strategia SEO i analiza SWOT a także postawienie sobie celów według metodologii SMART jest pierwszy krokiem, który należy zrobić przed zainwestowaniem środków pieniężnych.  Jeśli nie przeanalizujesz trasy z lotu ptaka będziesz jak biegacz który wyruszył w trasę bez celu – skończysz bieg szybko ale w jakim miejscu?