Teksty synonimizowane

Są to artykuły najczęściej używane w procesie pozycjonowania stron. Stworzone dzięki kombinacji słów o podobnym znaczeniu. Stanowią złoty środek biorąc pod uwagę ekonomię i jakość w procesie SEO.

Jaki napisać teksty z synonimami?

  1. Stwórz podstawowy tekst z określoną liczbą znaków stanowiący bazę dla kolejnych.
  2. Do bazowego tekstu dopisz synonimy wybranych słów. Do oddzielenia ich od reszty używaj znaczników.
  3. Samodzielnie lub przy użyciu specjalnego programu możesz łatwo stworzyć kilka tekstów z których każdy jest unikalny!

Przykład tekstów synonimizowanych

{Teksty|Treści|Artykuły} {synonimizowane|z synonimami} – dlaczego {warto|należy|powinno się|dobrze jest} {z nich korzystać|ich używać}?

{Skuteczne|Fachowe|Efektywne|Profesjonalne} pozycjonowanie {stron|witryn|serwisów} {wiąże się|jest związane} z {koniecznością|potrzebą} {zdobywania|pozyskiwania} {linków|adresów|odnośników} {prowadzących|kierujących} z {zewnętrznych|innych} {serwisów|portali|stron internetowych} do {promowanej|pozycjonowanej|reklamowanej} {strony|witryny}. W tym celu {konieczne|niezbędne|istotne|ważne} jest {umieszczenie|dodawanie} takich {odnośników|linków} w {tekstach|artykułach} {i|oraz} treściach {reprezentujących|stanowiących} {jakąś|pewną} wartość dla {czytelnika|użytkownika}. Nie każdy {link|odnośnik} wymaga osobnego {tekstu|artykułu}. {Dobrym|Ciekawym|Interesującym} pomysłem jest skorzystanie z {tekstów|treści} {synonimizowanych|z synonimami}. {Odpowiednie|Stosowne|Właściwe} nasycenie synonimami {i|oraz} zadbanie o {wartość|jakość} merytoryczną {pozwala na|umożliwia} {wygenerowanie|stworzenie} kilku albo nawet kilkunastu unikalnych {artykułów|treści} z jednego tekstu.

Teksty {tego rodzaju|tego typu|z synonimami} {przydają się|są przydatne} nie tylko w procesie {link buildingu|pozyskiwania linków|zdobywania odnośników}. Można {dzięki nim|przy ich pomocy} stworzyć {również|też} {wartościowe|profesjonalne|wysokiej jakości} zaplecze.

Teksty synonimizowane 2020